Access to Gladfest | Gladfest 2019

English | Cymraeg

Access to Gladfest • Gladfest takes place on one floor, with a single step outside Reception. A ramp is available
 • 6 portable hearing loops are available for Theology Room talks. Please contact enquiries@gladlib.org to request one
 • If you have restricted mobility and require a specific seat or early access please contact enquiries@gladlib.org with the details
 • Assistance dogs are very welcome and water bowls are available on the front and back lawns
 • We have an online booking facility for any who are uncomfortable or unable to book over the phone or by email
 • Disabled toilets are available onsite
 • A large print version of the programme is available here.

If you have any queries regarding access please contact Reception on enquiries@gladlib.org or 01244 532350.

Mynediad at Gladfest

 • Cynhelir Gladfest ar un llawr, sydd ag un gris y tu allan i'r Dderbynfa. Mae ramp ar gael
 • Mae 6 dolen glyw gludadwy ar gael ar gyfer sgyrsiau yn yr Ystafell Ddiwinyddiaeth. Cysylltwch â enquiries@gladlib.org i ofyn am un ohonynt
 • Os oes gennych symudedd cyfyngedig ac mae angen sedd benodol neu fynediad cynnar arnoch, cysylltwch â enquiries@gladlib.org gyda'r manylion
 • Croesawn g?n cymorth ac mi fydd powlenni o dd?r ar gael ar y lawntiau blaen a chefn
 • Mae gennym gyfleuster archebu ar-lein ar gyfer unrhyw rhai sy'n anghyfforddus neu nad ydynt yn gallu archebu dros y ffôn neu trwy e-bost
 • Mae toiledau hygyrch ar gael ar y safle 

Os oes unrhyw gwestiynau gennych yngl?n â mynediad, cysylltwch yr Derbynfa ar enquiries @gladlib.org neu 01244 532350.